top of page

SWITCHBALL
 

SPORTS WILL NEVER BE THE SAME!

Wanna play?

WOORDENBOEK

 

Trofeelint: Bij Switchball wordt de score in het veld bijgehouden door overdraagbare linten. Deze trofeelinten hangen zichtbaar in elk doel. Na elk doelpunt wordt zo'n lint uit het doel gehaald en op vriendelijke wijze overgedragen, meestal aan de doelpuntmaker.

De Côte:
Op de kust bereid men zich voor om te water te gaan. De kust is het gebeid van mentale en organisatorische voorbereiding.

De Beer: Het is niet makkelijk voor een beer om toe te slaan, maar als hij toeslaat is het echt raak. De Beer is zowel de speler als de handschoen die de Beer symboliseert. Als de Beer scoort, dan verliest het team waarbij gescoord is 2 trofeelinten.

Held: De Held is diegene die, los van welk team dan ook, voor jou, de mooiste acties, de meest bewonderenswaardigste inzet en of het mooiste verhaal in deelname aan of tijdens de wedstrijd heeft. Bijv. de Messi van de wedstrijd, of een 70 jarige man die volop meedoet binnen zijn kunnen.

Boeddha: De Boeddha is degene die, los van welk team dan ook, voor jou, het meeste bijdroeg aan goede sfeer voor iedereen. Iemand die leuk samenspel stimuleerde, ook met tegenstanders. Iemand die met de meeste compassie tegenslagen incasseerde, een positieve spelopvatting had of sportief bemiddelde bij discussies en of confrontaties.

Alliantie:
Omdat er meerdere teams bij Switchball in het veld staan, kunnen deze samenwerken in een alliantie.

Fraai verraad:
(the Beautiful Betrayal) Teams die samenwerken in een alliantie kunnen die samenwerking ook verbreken. Dit kan bijvoorbeeld ook met verraad, door op een onverwacht moment te scoren bij je samenwerkingspartner. Hoewel verraad meestal als ernstig wordt ervaren, kan het ook het spel ten goede komen. Zo'n verraad, dat bijvoorbeeld vastgelopen spel weer helemaal in beweging brengt, of gewoon omdat het zo'n mooie kans of goal was, heet 'fraai verraad'. Fraai verraad stimuleert spelspanning, avontuur en plezier. Goede spelers genieten van fraai verraad en zien mogelijk zelfs een Boeddha in de verrader.

Jimmy: De Jimmy is de triomfbeweging of dans van iemand die scoort. Velen ervan uit het voetbal zijn wereldberoemd. Switchball kent zowel persoonlijke Jimmy's bij scoren, team Jimmies en finale Jimmies, zoals een Boeddha pose als iemand de Boeddha van de wedstrijd wordt.

SPELREGELS
 

(beta)

Team geel en blauw werken samen in een alliantie.

Een Jimmy!

SPELREGELS
 

FILOSOFIE ACHTER SWITCHBALL​​
 

bottom of page