top of page

SPELREGELS

Benodigdheden
 

4-6 doeltjes waar je van meerdere kanten kunt scoren. Momenteel werken wij met driepotige goals in piramide vorm.
Een Frisbee, een bal waarmee gevoetbald en getrefbald kan worden. Onze voorkeur gaat uit naar een Volleybal, waarmee je kan voetballen en trefballen en een rugbybal.   
20-30 trofeelinten. Bij 4 teams heb je 20 trofeelinten nodig, bij 5 teams 25 en bij 6 teams 30.
veldafzetting. Bijv. hoedjes of vlaggetjes.
teamonderscheiding. Teams moeten herkenbaar zijn. Lange linten die om middel, schouder en hoofd gedaan kunnen worden werken goed en zijn mooi om naar te kijken. Elk team heeft zijn eigen kleur, zowel in goal, als in team aanduiding. Alle kleuren zijn mogelijk. Momenteel zijn de officiële kleuren: Zwart, Wit, Geel, Paars, Blauw.
4 – 26 spelers. Geschikt voor alle type mensen (jong, oud, man, vrouw, sportief en niet-sportief).
grasveld of gymzaal ter grootte van een half voetbalveld.

SWITCHBALL
 

SPORTS WILL NEVER BE THE SAME!

Wanna play?

SPELREGELS
 

(beta)

De berenklauw

Het stemmen op de Boeddha en Hero met de handen op de schouder

Het overhandigen van een trofeelint aan de scorende partij

Het verplaatsen van de goal tijdens de Cote.

Teams kunnen kiezen uit oa. Handbal met rugbybal, allesbal en frisbee tijdens de Cote.

Voorbeeld van stemgebaar voor Trefbal tijdens de Cote.

Winnend team

Individuele winnaars

Switchball goals met trofeelinten

in de top

Rugbybal, Volleybal en Frisbee

Herkenbare teamonderscheiding

Fases


Er wordt gespeeld met 4 tot 6 teams tegelijkertijd in een cirkelvormig veld; ongeveer ter grootte van een half sportveld in 3 rondes van 20 minuten.
Het spel kent 6 soorten fasen:
1. Spel voorbereiding
2. Teamsamenstelling
3. Speldoel(en)
4. Cote
5. Play
6. Afronding

 

1. Spel voorbereiding
Terrein Afbakening.
Omdat er (nu) nog geen officiële Switchball velden zijn, moeten ze worden uitgezet. Switchball vind bij plaats op een rond grasveld, ter grootte van een half voetbalveld of meer.
Wanneer je op speelveldjes of in een park speelt kun je het terrein afzetten met vlaggetjes, pionnentje of gewoon grofweg de speelruimte ruwweg duiden. Hoe meer spelers, hoe groter het veld.
In een gymzaal variant wordt de rechthoek geaccepteerd en de regels rond goal verzetten strakker gehanteerd. Zie aldaar.

Goal Plaatsing.

De goals worden bij aanvang neergezet in een nauwere cirkel (10 bij 10 meter) in het midden van het veld voor het teamsamenstellingsspel. In elke goal worden zichtbaar vijf trofeelinten gehangen.


2. Teamsamenstelling


Bij Switchball start je als individu. De teams worden pas op dit moment samengesteld. Dat is deel van de wedstrijd. Afhankelijk van het aantal spelers wordt het aantal teams bepaald.

 

Bij 4-9 spelers zijn er 4 teams.
Bij 10-20 spelers zijn er 5 teams.
Bij 21-26 spelers zijn er 6 teams.

Vervolgens worden de teams random samengesteld of de teamsamenstelling kan bij informeel spel worden vastgesteld door een speler met overzicht over ieders kwaliteit. Zijn opdracht is dan alle teams ongeveer even sterk te maken.
 

Let wel: de teams hoeven niet even groot te zijn! Het toegestane verschil is maximaal 1 speler.

Het is verstandig om bij grote groepen of op kleine veldjes telkens met reserve spelers te werken. Wanneer er reserve spelers zijn mag een speler op elk moment het spel verlaten, iemand aantikken en zich door hem of haar laten vervangen.

3. Speldoel(en)


Hierna begin het spel. Als team heb je een doel en als individu heb je een doel. Er kan op drie manieren gewonnen worden.

Teamdoel
Teams proberen zoveel mogelijk trofeelinten te verzamelen. Het team dat aan het einde van de wedstrijd de meeste trofeelinten in de eigen goal heeft hangen wint.

 

Individuele doelen
Individuele spelers proberen zoveel mogelijk hero en buddha stemmen na afloop te krijgen. De speler met de meeste hero punten wordt hero van de wedstrijd en de speler met de meeste Boeddha punten wordt Boeddha van de wedstrijd. Lees verderop hoe het stemmen gaat.

 

De Held is diegene die, los van welk team dan ook, voor jou, de mooiste acties, de meest bewonderenswaardigste inzet en of het mooiste verhaal heeft in deelname aan of tijdens de wedstrijd. Bijv. de Messi van de wedstrijd, of een 70 jarige man die volop meedoet binnen zijn kunnen.
 

De Boeddha is degene die, los van welk team dan ook, voor jou, het meeste bijdroeg aan goede sfeer voor iedereen. Iemand die leuk samenspel stimuleerde, ook met tegenstanders. Iemand die met de meeste compassie tegenslagen incasseerde, een positieve spelopvatting had of sportief bemiddelde bij discussies en of confrontaties.

Let wel, winnen is niet het hoogste doel bij Switchball, maar slechts aanleiding tot volop samenspelen. Vandaar dat bijdragen aan sfeer, avontuur, dynamiek en creativiteit in sport en samenwerking net zo beloond worden als de overwinning. Zie ook filosofie en training

4. De Côte

Na de teamsamenstelling vindt de Cote (de kust) plaats. Deze vindt plaats voor aanvang van elke speelronde. Tijdens de Cote worden de volgende stappen gezet.

Het verplaatsen van de doelen.
Elk team pakt zijn doel op en mag het naar wens positioneren binnen het speelveld, mits tenminste 4 meter (vier grote passen) bij buren en of zijlijn vandaan. Hoe meer naar het midden, hoe dapperder. Na het verplaatsen kunnen doelen niet meer verzet worden tot de volgende Cote. Hier is 1 minuut de tijd voor.

teams met minder punten, hebben altijd voorrang bij plaatsbepaling. Zij mogen hiertoe zelf andere teams vragen op te schuiven.

 

Spelkeuze.
Binnen elk team, en soms onderling, wordt gekozen welke spelvorm gespeeld zal worden. Er kan gekozen worden uit 3 tot 4 verschillende sporten. Dit kan variëren. Elk team en het publiek stemt tegelijk welke sport zij graag willen spelen en of zien. Er wordt gestemd met handgebaren, zie lijst van te kiezen spelvormen. Elk team kan maar één keuze maken en voor het publiek geldt de meest zichtbare voorkeur als één stem. Het spel met de meeste stemmen wordt gespeeld. Als de stemmen staken vindt herstemming plaats.

Wij spelen Frisbee, Allesbal, Handbal met Rugbybal en Trefbal. In de gymzaal spelen we soms ook Hockey (met plastic bal). Je mag een eigen spel of variant zelf toevoegen en andere eruit halen. Er mogen echter per wedstrijd maar maximaal 4 spelvormen zijn.


Stemgebaren per spel:

Frisbee: Stemgebaar voor frisbee is hand plat boven het hoofd laten zigzaggen.
Handbal met een rugbybal: Stemgebaar voor deze spelvorm is één geheven hand in kommetje.
Allesbal: Stemgebaar voor Allesbal is beide handen open in de lucht.
Trefbal: Stemgebaar voor trefbal is een open hand hoog in de lucht en de andere als een vuist er tegenaan.
(zaal)Hockey: Stemgebaar voor Hockey is een vuist in de lucht die een draaiende beweging maakt.

Score Aangeven.
Vindt alleen plaats bij de 2e en 3e Cote. Elk team telt hun aantal verkregen trofeelinten en maakt dat aantal kenbaar aan elkaar door in de lucht steken van evenveel vingers als het aantal linten.​

 

Sport Switchen.
Meestal wordt per ronde van sport geswitched. Het is optioneel om in de 3e ronde na elke goal het team waartegen gescoord is, de mogelijkheid te geven om van sport te switchen of gedurende de hele game toe te passen. Dit is vooral interessant voor de gevorderde Switchballers.

Lees hier meer over de cultuur van Switchball.
Lees hier het Switchball woordenboek om de betekenis van Switchball termen op te zoeken.

 

5. Play

Dan begint de speelronde van 20 min. Er worden 3 rondes van 20 min. gespeeld. Teams moeten proberen bij elkaar te scoren ongeacht welk spel er gespeeld wordt. Elk team heeft 5 trofeelinten aan het begin van het spel.

Scoringswijze

In de 1e ronde: als een team scoort moet het team, dat de goal tegen kreeg, zelf een lintje overhandigen aan de scorende partij. (let wel, dit is tevens spelcultuur, je mag het nooit zelf pakken) De scorende partij mag dat lintje houden of weggeven aan een ander team. Dit team of de scorende partij hangt het trofeelint zichtbaar, onderscheidbaar van andere linten, in hun goal. Daarna mag het team dat een punt tegen kreeg de bal uit nemen.

 

In de 2e ronde: als een team scoort moet het team, dat de goal scoorde het ontvangen trofeelint altijd weggeven. De ontvanger hangt het zichtbaar in hun goal.
 

In de 3e ronde: mag het team waartegen gescoord werd bepalen aan wie zij hun verloren trofeelint overhandigen.

Om succes te hebben in het spel moet het je ook gegund worden en is atletisch spel alleen niet voldoende.
 

Tussen de rondes kan er gekozen worden voor een korte time out en of drink pauze. Zo'n break duurt meestal 2 tot 3 minuten, maximaal 10 minuten. De spelers blijven aanwezig op of langs het veld.

Uitleg spelvormen


Frisbee
:

overgooien van de frisbee naar elkaar en proberen te scoren met de frisbee in de goals. Er mag niet met de frisbee gelopen worden.


Allesbal:
combinatie van voetbal en handbal waarbij de bal met de hand en de voet gespeeld mag worden om te scoren in de goals. Met de hand mag niet met de bal gelopen of gedribbeld worden. De bal mag volstrekt niet opgeraapt worden vanaf de grond (vanwege veiligheid). Dat is een overtreding, ook als er niemand in de buurt is. Je mag de bal wel opwippen met de eigen voet. Bij allesbal mag een vrije bal zowel met de voet of uit de hand genomen worden.


Handbal met rugbybal:

overgooien van de rugbybal naar elkaar en proberen te scoren in de goals met de rugbybal. Er mag niet met de rugbybal gelopen worden.


Trefbal:
overgooien van de bal naar elkaar en proberen te scoren in de goals. Met de bal kunnen andere spelers uit spel gegooid worden als deze bewust het lichaam van de andere speler raakt. Er mag niet met de bal in de hand gelopen worden. Je mag mensen alleen afgooien lager dan het hoofd. Wie af is gaat buiten het spel staan en mag pas weer meespelen, na een doelpunt tegen. Als iemand uitgegooid wordt gaat het spel gewoon door. Een tegenstander kan uitgooien voorkomen door met de handen af te weren of de bal te vangen. Scoren gaat op de gewone manier.


(zaal) Hockey:

de bal overspelen via de stick naar elkaar en proberen te scoren in de goals. Er mag met de voet afgestopt worden, maar niet geschopt. De stick mag in geen enkel geval voor een slag hoger geheven worden als de heup.


Algemene spelregels:

• Spelers mogen elkaar tijdens het spelen niet aanraken. Aanraking anders dan door ongeluk is een overtreding. Bij doelpunten mag je alleen die spelers omarmen die hun armen daartoe openen. Zeker naar vrouwen toe gaat gepast respect voor enthousiasme.
• De bal of frisbee mag niet meer aangeraakt worden door tegenstanders zodra iemand hem al aanraakt of vastheeft. De bal of frisbee mag alleen worden overgespeeld via grond of lucht en nooit gewoon doorgegeven.
• Bij ballen uitnemen, vrije trappen en inworpen mag alleen indirect gescoord worden. Vrije ballen vinden tenminste zeven stappen van een goal vandaan.
• Bij overtredingen tegen een speler, krijgt het team van deze speler de bal uit. Bij alle andere vrije trappen of uitworpen, gaat deze naar een speler van een ander team die het dichtst in de buurt was, of als eerste de bal oppakt dan wel ophaalt.
• Bij lompe overtredingen, bewust ruwe fysieke spelhinder, krijgt het team waartegen de overtreding was een penalty mee en gaat de overtredende speler voor de rest van de spelronde het veld uit.
• Wanneer drie teams om een time out vragen, door het time out gebaar boven hun hoofd te maken, komt er direct een time out. Met behulp van een time out kan de sport verandert worden. Na de time out die 3 minuten duurt wordt er op een nieuwe sport gestemd.
• Speeltijd wordt stilgezet tijdens de Cote's, time outs en na elke goal tot aan de spelhervatting. Tijdens informele wedstrijden kun je ook telkens een nieuwe Cote laten plaatsvinden na een bepaald aantal goals, of als er spelers bij komen of het spel verlaten.

6. Afronding

Na het einde van de wedstrijd neemt elk team de gewonnen trofeelinten uit hun goal en telt deze. Daarna gaan alle teams in een cirkel bij elkaar staan.
 

Team overwinning.
De teams houden ieder hun bezit aan trofeelinten omhoog. Het team met de meeste linten wint de wedstrijd. Gelijkspel voor meerdere teams is mogelijk. De andere teams applaudisseren voor de winnaars.

De Held.
Om de Held van de wedstrijd te bepalen leggen de spelers ieder onafhankelijk hun hand op de schouder van hun Held van de Wedstrijd. Degene met de meeste handen op de schouder is de Held van de wedstrijd.


De Boeddha.
Om de Boeddha van de wedstrijd te bepalen leggen de spelers ieder onafhankelijk hun hand op de schouder van hun Boeddha van de Wedstrijd. Degene met de meeste handen op de schouder is de Boeddha van de wedstrijd.

Bijzondere optionele regels.


De Beer.
Vanaf de 2e ronde kan het team met de minste punten ook de berenklauw, een opvallende handschoen, aangeboden worden. Als zij weigeren gaat de kans naar het daaropvolgende team met de minste punten, enz. De speler die deze handschoen draagt, de Beer, krijgt dubbele punten als hij of zij scoort. Echter als een ander team scoort tegen de partij met de berenklauw, krijgen zij de klauw in handen. In de derde ronde gaat de berenklauw weer naar het team met de minste punten.

SPELREGELS
 

FILOSOFIE ACHTER SWITCHBALL​​
 

bottom of page